სალაშქრო ინვენტარის მაღაზია ტენტჰაუსი
წესები

პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ჩვენი მომსახურების პირობებს, რაც მდგომარეობს შემდეგში:
1) მომხმარებელი თავად არის პასუხისმგებელი პროდუქტის შეძენისას შეყვანილი ინფორმაციის სიზუსტეზე
2) პროდუქტის შეძენისას სრულად უნდა იყოს შეყვანილი მიტანის სერვისისთვის აუცილებებლი ველები: მიმღების სახლი, გვარი, სრული მისამართი (ქალაქი, რაიონი, ქუჩა, ბინის ნომერი), საკონტაქტო ნომერი
3) მყიდველი უფლებამოსილია მოითხოვოს თანხის უკან დაბრუნება იმ შემთხვევაში თუ:
A. თუ არ მიუღია შეძენილი პროდუქტი თანხის გადახდიდან X დღის განმავლობაში ;
B. შეძენილი პროდუქტი განსხვავდება ვებგვერდზე განთავსებული/აღწერილი პროდუქტისგან (განსხვავებულია ფერი, ზომა....);
C. პროდუქტი დაზიანებულია.
6) თუ მყიდველს არ მიუღია პროდუქტი, ან არ ჩაიბარა შემდეგი მიზეზების გამო:
a) პროდუქტი განსხვავდება ვებგვერდზე განთავსებული/აღწერილი პროდუქტისგან (განსხვავებულია ფერი, ზომა...);
b) პროდუქტი დაზიანებულია

ონლაინ შეძენა ხორციელდება
ელექტრონული გადახდის სისტემებით: ............. . გადახდისა და პირადი ინფორმაციის დაცვა უზრუნველყოფილია SSL პროტოკოლის გამოყენებით.
თანხის ჩამოჭრის პოლიტიკა:
პროდქციის ონლაინ შეძენის შემთხვევაში თანხის ჩამოჭრა ხდება:
• ბარათის მონაცემების შეყვანის და sms კოდის დადასტურებისთანავე.
• მას შემდეგ რაც ჩაიბარებთ შეძენილ ნივთს და მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელისმოწერით დაადასტურებთ ამ ფაქტს. ბარათის მონაცემების შეყვანის და თანხის გადახდის შემდეგ, თანხა რჩება თქვენსავე ანგარიშზე დარეზერვებული სახით, იმ შემთხვევისთვის, თუ საჭირო გახდება ნივთის უკან დაბრუნება.
• დისკრიპტორი გადახდის დასრულებამდე, რომელიც დაფიქსირდება თქვენს ამონაწერში - შპს ---